Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα της www.eurotexgreece.com αποτελεί ιδιοκτησία της Eurotex Ltd., η οποία δεσμεύεται να τηρεί υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΕΕ 2016/679).

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Eurotex Ltd., προκειμένου να ενημερωθείτε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια δικαιώματα έχετε για τη διαχείρισή τους.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Όσον αφορά τις εμπορικές και διαφημιστικές δραστηριότητες της SH GR M.ΕΠΕ, ενδέχεται να χρειαστούμε και στη συνέχεια να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό IBAN, εικόνες βίντεο από συστήματα παρακολούθησης βίντεο και στατιστικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των χρηστών των ιστοσελίδων μας.

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η SH GR M.ΕΠΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με μοναδικό σκοπό την άσκηση των κύριων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων:

  • Εκτέλεση των κύριων εμπορικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων (επικοινωνία με τους εταίρους, απαντήσεις σε ερωτήσεις, προσφορές, αποστολή πληροφοριών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, κ.λπ.).
  • Συμμόρφωση με νομικούς, οικονομικούς, λογιστικούς, φορολογικούς και άλλους κανονισμούς και απαιτήσεις.
  • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
  • Διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέσω βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για περίοδο 5 ετών μετά τη λήξη των επιχειρηματικών σας σχέσεων με την SH GR M.ΕΠΕ (πωλήσεις, απαιτήσεις, συμβατικές υποχρεώσεις κ.λπ.). Τα αρχεία των προσωπικών σας δεδομένων θα διαγραφούν το έτος που ακολουθεί την πενταετή περίοδο διατήρησης των δεδομένων.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η SH GR M.ΕΠΕ δεσμεύεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό ελεγχόμενη πρόσβαση και δεν επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση (από τελωνεία, φορολογικές αρχές κ.λπ.).

Ποια δικαιώματα έχετε για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται η SH GR M.ΕΠΕ

  • Το δικαίωμα στην ενημέρωση
  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Το δικαίωμα να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να περιορίσετε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Τα δικαιώματα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας παράλληλα τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας.
  • Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων (να ζητήσετε τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος).
  • Το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή/και σε μη αυτοματοποιημένη.
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Υπεύθυνος επικοινωνίας GDPR στην SH GR M.ΕΠΕ

Για τους σκοπούς όλων των θεμάτων GDPR, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Διοικητικών Λειτουργιών μέσω του email info@texcycle.bg ή να επισκεφθείτε την έδρα της εταιρείας στη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Εποπτική αρχή του GDPR στην Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον GDPR και την εφαρμογή του στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: https://www.dpa.gr/.

Τελευταία τροποποίηση: 14 Σεπτεμβρίου 2022